FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Od

od = odo

- predloľka s 2. pádom; vyjadruje miestne vz»ahy, východisko , príčinu, dôvod, pôvod, pôvodcu, prostredníka, spôsob deja alebo veci ( L208;472).