FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Objektívny

objektívny (lat.)

- predmetný, vecný, vz»ahujúci sa na predmety, jestvujúci mimo a nezávisle od subjektu.