FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Objektívnosť

objektívnosť (lat.)

- nestrannosť, vecnosť, nezaujatosť; jestvovanie nezávisle od vedomia. Pozri: objektivita.