FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Objektivizmus

objektivizmus

- hľadisko, podľa ktorého filozofické poznanie nie je schopné zavřšiť skúmanie kritickými hodnoteniami či posudzovaním hodnôt, a preto sa ho má vzdať ( L53;353).