FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Objekt - druhy/príklady

objekt - druhy/príklady

objekt fyzikálny
objekt hmotný
objekt ideálny
objekt komunikačný
objekt kozmický
objekt matematický
objekt mikrofyzikálny
objekt znaku

proces

udalosť

znak