FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Občiansky súdny poriadok

občiansky súdny poriadok

- procesný kódex upravujúci predovšetkým konanie pred súdom (66).