FILIT
Obsah
Schémy
Chronológia
Registre
Reakcia

FILIT: O

o
O
obal
obal atómový
občan
občina
občina roµnícka
obdobie
obdobie historické
obdobie roka
obeh krvný
obeť µudská
obežnica
objasňovanie
objav
objekt
objekt fyzikálny
objekt matematický
objektivizmus
objektívny
obomkýnajúce
obrad
obraz
obraz sveta
obraz sveta fyzikálny
obraz umelecký
obriezka
obrodenie národné
obsah
obsah pojmu
obsah vedomia
obsahový
obscurum per obscurius
obsesia
obyčaj
obydlie
obyvateµstvo
obzor

Occam, W.
Occamova britva
oceán
Ockham, W.

očista
očistec

odberateµ
odbor
Odbor filozofie Fakulty humanistiky TU
odbor študijný
odbor vedný
odbory
odcudzenie
odcudzenosť filozofie
odčinenie
oddanosť
odev
odhalenie
odkaz
odkaz krížový
odlišovanie
odolnosť systému
Odon de Cluny
odpoveď
odpredmetňovanie
odpustenie
odraz
odvodenie
odvodzovanie

OECD
Oelkers, J.

Ogariov, N. P.

oheň

ochabnutosť
ochorenie

Ojzerman, T. I.

okazionalizmus
Oken, L.
oko
okolie
okolie systému
okolnosť
okolnosti veci
okruh kultúrny
okuliare
okultizmus

Olduvai
oligocén
Oµminskij, M. S.
Olomouc

Omar
Omne verum omni vero consonat.
Omnis determinatio est negatio.
omyl
ordo ordinans

on
Onesikritos
ontogenéza
ontogenéza psychiky
ontológia
ontológia Aristotelova
ontológia empiristická
ontológia evolučná
ontológia eventistická
ontológia fundamentálna
ontológia negatívna
ontológia Parmenidova

Oparin, A. I.
opátstvo
opelenie
operácia
operácia jazyková
operácia logická
operácia množinová
operácia s matematickými objektami
operácia sémantická
operacionalizmus
operátor
operovanie
opis
opis stavu
oplodnenie
Oppenheimer, F.
oppidum
optimizmus

ordoizmus
Orestes
orfizmus
orgán
orgán štátny
organizácia organizácia medzinárodná
organizácia náboženská
organizmus
orgány pohlavné
orgány pohlavné ženské
orgány pohlavné mužské
orgazmus
orientalistika
Origenes
orografia
Ortega y Gasset, J.
ortuť
Orwell, G.

Osipovskij, T. F.
osoba
osobnosť
osobnosť bazálna
osobnosť charizmatická
Ostrihom
Ostwald, W.
osud
osvietenie
osvietenstvo
osvietenstvo anglické
osvietenstvo francúzske
osvietenstvo nemecké

ošklivé

otázka
otázka filozofická
otázka národnostná
otázky a odpovede = otázky & odpovede = otázky/odpovede
otcovia apoštolskí
otcovia apologetickí
otcovia cirkevní otec
Otto, R.
Otto, W. F.
otvor

Outlaw, L.

ovplyvňovanie

Owen, R.

Ozeáš
označované a označujúce
oznámenie
ozvláštnenie