FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nus (stoicizmus mladší)

nus ( stoicizmus mladší)

- daimonion a obsah každého človeka (293); časť boha (293) Dia (293), ktorá v človeku ovláda jeho dušu i telo, jeho duševný život, jeho zmysly i city ( L23; 129).