FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Núdza krajná

núdza krajná

- v práve: zákonom dovolené (inak protiprávne) konanie, ktorým sa odvracia nebezpecenstvo priamo ohrozujúce záujem chránený zákonom ( L715;363).