FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Novoplatonizmus - predstavitelia

novoplatonizmus - predstavitelia

Eckhart

Iamblichos

Plotinos

Simplikios