FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nota notae est nota rei ipsius (lat.)

nota notae est nota rei ipsius ( lat.)

- znak znaku veci je znakom samej veci. Pozri: axióma sylogizmu.