FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nosce te ipsum.

Nosce te ipsum. (lat.)

- Poznaj sám seba.

Tieto slová sú po grécky ( Gnothi seauton.) vyryté nad vchodom do chrámu Apollóna Delfského. Výrok sa pripisuje Tálesovi.