FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Norma morálna

norma morálna

- norma správania sa človeka sankcionovaná verejnou mienkou.