FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Noneto

noneto

- skladba pre deväť nástrojov; hudobné teleso skladajúce sa z deviatich inštrumnetálnych hráčov ( L208;388).