FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nezávislosť axiomatického systému

nezávislosť axiomatického systému

- nevyvoditeľnosť axióm ktorejkoľvek deduktívnej teórie podľa pravidiel jej odvodzovania z ostatných axióm. Skúmanie nezávislosti axiomatického systému má veľký význam. Napriklad zistenie nezávislosti piateho Euklidovho postulátu v axiomatickom systéme geometrie viedlo k vytvoreniu neeuklidovských geometrií ( L53;343).