FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nexus

nexus (lat.)

- spojitos», vz»ah, súvislos», napríklad kauzálny nexus.