FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

New age (budil, i. t.)

New Age (Budil, I. T.)

- typický príklad novodobého synkretického náboženského hnutia, ktoré zachvacuje postmoderný svet. Za jedného zo zakladateľov tohto náboženstva, ktorého názov odráža eschatologickú a revitalizačnú atmosféru konca tisícročia, sa považuje M. Fergusonová.