FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nevýslovné

nevýslovné

- "(to, čo sa mi zdá tajomné a čo nie som schopný vysloviť) možno tvorí pozadie, na ktorom dostáva zmysel to, čo som vysloviť nedokázal." ( L540;31).