FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nesúmerateľnosť

nesúmerateľnosť

- nematie spoločnej miery. Protiklad súmerateľnosti. Napríklad dve dané čísla sú nesúmerateľné, ak neexistuje nijaké také tretie číslo rovnakého druhu, že by dané čísla boli jeho celočíselným násobkom. Podiel dvoch nesúmerateľných čísel teda nie je nijakým racionálnym číslom.
Objav nesúmerateľnosti úsečiek sa pripisuje pytagorovcovi Hippasovi z Meta- pontu