FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Neresť - druhy/príklady

neresť - druhy/príklady

hnevlivosť
lakomosť.
lenivosť
márnomyseľnosť
namyslenosť
necudnosť
nemiernosť
pýcha
závistlivosť