FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nereduktívny

nereduktívny

- neredukujúci, čiže neobmedzujúci, nezmenšujúci, nezjednodušujúci, napríklad nereduktívne usúvzťažňovanie.