FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nepretržitosť

nepretržitosť

- celostnosť systémov, pozostávajúcich z jednotlivých diskrétnych prvkov, nekonečnosť ich vzťahov, postupnosť zmien stavov, plynulosť prechodu z jedného do druhého.