FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nepodložený

nepodložený

- nemajúci podklad, oporu v dôkazoch, v materiály a pod.