FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Neoidealizmus

neoidealizmus

- novoidealizmus - idealistická reakcia na materializmus a pozitivizmus z konca 19. stor.