FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Neogotika

neogotika = pseudogotika = novogotika

- jedna z historizujúcich tendencií 19. stor., vychádzajúca z romantického obdivu k rytierskemu stredoveku a nadväzujúca, najmä v architektúre, na tvaroslovie gotiky ( L524;140).