FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Němcová, b.

Němcová, Božena, rod. Barbora Panklová (1820 - 1862)

- česká spisovateľka; patrí k zakladateľom modenrej českej prózy. Malá záujem o folklór. Vrchol jej diela tvoria poviedky a rozsiahlejšie prózy z vidieckeho prostredia. Dielo B. Němcovej spolutvorí vrcholné obdobie českého národného obrodenia.