FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nektón

nektón

- súbor pelagických organizmov, ktoré majú dobre vyvinutú schopnos» aktivne sa pohybova». V sladkých vodách sú to hlavne ryby, v moriach aj hlavonoľce, tulene a veµryby ( L165;327).