FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nebytie - entity jeho relevantného kontextu

nebytie - entity jeho relevantného kontextu

parinirvána
smr»
umieranie
zánik