FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Názor (protagoras)

názor ( Protagoras)

- vyplývajúci z jednotlivého pozorovania nezaručuje ano výlučnú platnosť, ani platnosť trvalú, pretože i keby bol pravdivý, nič nevylučuje platnosť, oprávnenosť, pravdivosť aj iných názorov ( L71;73).