FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nazeravosť

nazeravosť

- pasívnosť procesu poznávania, jeho nazeravá povaha.