FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nazeranie (kant, i.)

nazeranie ( Kant, I.)

- to, čím sa poznanie (18) bezprostredne vz»ahuje na predmety (18); nazeranie sa uskutočňuje len potiaµ, pokiaµ sú nám dané predmety ( L55;127).