FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Natura naturans (schelling, f. w.)

natura naturans ( Schelling, F. W.)

- príroda ako aktívny tvorivý subjekt. Natura naturans je predmetom skúmania filozofie prírody.