FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nástroje hospodárskej politiky

nástroje hospodárskej politiky

- prostriedky, ktorými štát realizuje vytýčené ciele a úlohy. V zmiešanej ekonomike štát uplatňuje spravidla tieto nástroje hospodárskej politiky:

1. nástroje monetárnej (peňažnej) politiky,

2. nástroje fiškálnej (rozpočtovej) politiky,

3. nástroje dôchodkovej politiky,

4. nástroje sociálnej politiky,

5. nástroje zahraničnoobchodnej politiky ( L216;151).