FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nárysňa

nárysňa

- priemetňa pri premietaní na dve priemetne, ktorá je kolmá na pôdorysňu. Spravidla sa stotožňuje s nákresňou.