FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Národ staroveký európsky indoeurópskeho pôvodu

národ staroveký európsky indoeurópskeho pôvodu

- európsky staroveký národ jazykovedne zaraïovaný do satemovej vetvy Indoeurópanov.