FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Naratológia

naratológia

- všeobecná teória narácie čiže rozprávania, ktorej autorom je G. Genette.