FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Náradie

náradie

- umelo vytvorené zariadenia, prístroje, nástroje, prípravky, ktoré sú ako pracovné alebo pomocné prostriedky vhodné na vykonávanie určitých funkcií alebo čiastkových úkonov pri uspokojovaní materiálnych a duchovných potrieb človeka ( L74;459).

----------
náradie>