FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Náklady výpočtové (informatika)

náklady výpočtové ( informatika)

- nevyhnutné náklady na prostriedky (8) ako pamä» (8), výpočtový čas (8), poľadované zariadenia atď., potrebné na výpočet vypočítateµnej funkcie ( L426; 521).