FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Náklad nebezpečný

náklad nebezpečný

- náklad prepravovaný vzhladom na jeho povahu (zápalnosť, výbušnosť a pod.) za zvláštnych podmienok týkajúcich sa balenia, označenia, uloženia v dopravnom prostriedku, nakladania a vykladania ( L548;348-349).