FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nájom

nájom

- zmluva zaväzujúca prenajímateľa prenechať určitú vec na čas do užívania nájomcovi, ktorý sa zaväzuje zaplatiť za ňu nájomné ( L715;469).