FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nacionalizmus buržuázny

nacionalizmus buržuázny

- podľa marxizmu-leninizmu: reakčná buržoázna ideológia a politika, zdôrazňujúca záujmy jedného národa proti druhému, nadradzujúca jeden národ nad druhý. Pomocou nacionalizmu sa buržuázia snaží rozduchavať národnostné trenice, oslabovať triedny boj, rozbíjať medzinárodnú solidaritu pracujúcich, upevňovať svoje triedne panstvo, uspokojovať svoje vlastné záujmy, ktoré označuje za záujmy celého národa. Marxizmus odmieta buržoázny nacionalizmus ako ideológiu robotníckej triede škodlivú. Proti buržoáznemu nacionalizmu stavia marxizmus proletársky internacionalizmus ( L1260;101).