FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mýtus (lévi-strauss, c.)-i

mýtus (Lévi-Strauss, C.)-I

I1
Lévi-Straussova analýza mýtu prebieha na logickej úrovni (na rozdiel napr. od Junga, ktorý podrobuje mýtus psychologickej analýze). ( L54;86)