FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mytológia slovanská

mytológia slovanská Kód: 133

- zložitý komplex prežitkov hlbokého dávnoveku i novších foriem mytologických predstáv. Mnohé z týchto predstáv sa zachovali až do našich dôb. Avšak stredoveké písomné doklady sú veľmi neúplné a zlomkovité, takže mytológiu starých Slovanov môžeme len do istej miery rekonštruovať na základe literárnych, náordopisných, folkloristických, archeologických a lingvistických údajov.

V období praslovanskej kmeňovej jednoty vládla medzi Slovanmi predstava o najvyššej bytosti obdobnej najvyššiemu bohu iných indoeurópskych národov.

( L452;394 an.)

----------------------
mytológia slovanská>