FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mytéma

mytéma

- éma čiže štruktúrna jednotka mýtu. Mytéma je tematická časť obsahu mýtu, "veta" mýtu. Lévi-Strauss mytémy očísloval podľa poradia a zoradil do stĺpcov a riadkov ako na notovej osnove.

Stĺpce sa skladajú z príbuzných mytém, v ktorých vystupujú analogické subjekty.

Riadky zasa zahrnujú chronologické mytémy a časovú postupnosť mýtu.

Mýtus treba čítať po stĺpcoch zľava doprava ( L572;101-102).