FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mystika kresťanská východná

mystika kresťanská východná

- smer kresťanskej mystiky, ktorý sa rovíjal hlavne v nadväznosti na byzantskú mystickú tradíciu v pravoslávnom prostredí. Najvýznamnejším smerom východnej kresťanskej mystiky je hesychazmus založený Gregoriom Palamasom v prvej polovici 14. stor.

------------------------------
mystika kresťanská východná>