FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Myšlienka platonova

myšlienka Platonova

"... z jedné a téže Platónovy myšlenky byly různými výklady vyvozovány myšlenky různé, druhdy i vespolek si odporujíci: i tato možnost je pŕíznačná pro Platónova génia." ( L70;17).