FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Myslenie vedecké

myslenie vedecké

- najdokonalejšia forma rozumového myslenia, ktorej výsledky sú objektívne oznámiteľné, pretože toto myslenie sa deje podľa zistiteľných a všeobecne platných pravidiel. V dôsledku toho je toto myslenie overiteľné a jeho vlastnosti umožňujú spoluprácu na poznávacom procese v priestore a čase ( L544;17).