FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Myslenie stredoveké

myslenie stredoveké

- myslenie v období stredoveku, ktoré sa vyznačuje tým, že sa vyvíja na pozadí náboženskej viery v zjavenie, pričom nejde len o kresťansku vieru, ale aj o židovskú a islamskú vieru. V porovnaní s antickým myslením je nové to, že filozofia má vychádzať zo zjavenej pravdy, nadradenej nad pravdy rozumu, ku ktorej svojím myslením dospieva filozof ( L623;39).