FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Myslenie nekontrolovateľné

myslenie nekontrolovateľné

- myslenie, ktoré sa nedá kontrolovať, napr. preto, lebo je fixované alebo vyjadrované v nezrozumiteľnom alebo nejasnom jazyku.