FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Myslenie diskurzívne

myslenie diskurzívne

- myslenie logicko-deduktivne, vyznačujúce sa tým, že poznatky a závery sa získavajú úsudkom ( L571;113).